آموزش عکاسی،تصویربرداری،فیلمسازی و تهیه کنندگی تلویزیون

رهبر امامدادی

تفاوت دیدگاه

 چه تفاوت دیدگاهی بین انتخاب عکس ازدید رسانه های غیر ایرانی وایرانی هست وماچه پارامترهاومعیارهایی برای انتخاب عکس هایمان داریم ویایک عکاس وقتی می خواهد برای یک اژانس خارجی کارکند چه معیارهایی رادرنظرمیگیرد؟یااگربرا ی داخل کارکند ایااین معیارهاتغییرمیکنندواین تفاوت دیدگاه هاازکجا ناشی میشوند ودرکجا هاشدت میگیرند؟

تاریخ ارسال: یکشنبه 4 مهر‌ماه سال 1389 ساعت 08:56 ق.ظ | نویسنده: رهبرامامدادی | چاپ مطلب 11 نظر