آموزش عکاسی،تصویربرداری،فیلمسازی و تهیه کنندگی تلویزیون

رهبر امامدادی

مافراتریم یافروتریم؟

عکاسان خارجی چگونه توانسته اند جایگاه خودرا درمطبوعات تثبیت کنند واین جاماازان غافلیم؟ آیااین برمیگرددبه دیدگاه سردبیریامسئولین مطبوعاتی؟یانه نحوه عملکردعکاس ها درهرکشوری یادرهررسانه ای؟عملکردعکاس های خبری ماچقدرباان جایگاه فاصله دارد؟مافراتریم یافروتریم؟این که عکاس های انجاتوانستند به جامعه مطبوعاتی خودشان بقبولانندکه عکس وقتی ازیک واقعه هرچقدرتعدادش بیشترباشد تفاوت دیدگاه وجودداشته باشدمیتواندمنافع ملی ان کشوررایا ان مطبوعه راتضمین کندچقدرباان فاصله داریم؟
تاریخ ارسال: چهارشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 08:23 ق.ظ | نویسنده: رهبرامامدادی | چاپ مطلب 24 نظر