آموزش عکاسی،تصویربرداری،فیلمسازی و تهیه کنندگی تلویزیون

رهبر امامدادی

مهم نیست اگر

-مهم نیست اگر 

هنوزنتوانسته اید دستمزدپروژهای سال های قبل خوددریافت کنید 

-مهم نیست اگر 

ازدریافت قسط سوم دستمزد خود ناامید هستید. 

-مهم نیست اگر 

کیفی پراز چکهای برگشتی به امضای تهیه کنندگان ریزودرشت موسسه ها وشرکتهادردست دارید. 

-مهم نیست اگر 

بارهامجبورشده ایدبه دستمزدهای بسیارپایین ترازحق واقعی خودتن دردهید. 

-مهم نیست اگر 

ازترس تهیه کنندگان بدحساب پروژه های بسیاری راردکرده اید. 

-مهم نیست اگر 

شرمنده دستیاران خود شده اید وسرانجام ازجیب خوددستمزد انها راپرداخت کرده اید. 

-مهم نیست اگر 

مدیران مربوطه به شکایات شما ازبرخی تهیه کنندگان توجهی نمی کنند وبالبخندی برلب؛ شان فرهنگی شماراگوشزد میکنند. 

-مهم نیست اگر 

کلاه بردارهاشماراشناسایی کرده اند. 

بلکه مهم این است که 

شماعاشق حرفه خودهستیدواین برای امرارمعاش شماکافی است!!! 

تاریخ ارسال: شنبه 26 تیر‌ماه سال 1389 ساعت 01:04 ب.ظ | نویسنده: رهبرامامدادی | چاپ مطلب 15 نظر